Đèn pha chính là đôi mắt cho chiếc xe của bạn. Bạn có biết trọng lượng có thể ảnh hưởng đến độ chiếu sáng của đèn pha?

Việc điều chỉnh đèn pha hợp lý có tác dụng quan trọng trong việc hạn chế gây lóa mắt cho những phương tiện đi ngược chiều. Tuy nhiên với những chiếc xe quá, tải đèn pha vẫn có thể gây lóa mắt ngay cả khi đã được điều chỉnh.

Điều chỉnh kiểm soát
Điều chỉnh kiểm soát

Vì vậy, khi bạn đi chơi xa hay đi bất cứ đâu mà cần chở nặng thì phải lưu ý điều chỉnh đèn pha một cách chính xác.

Những nhà sản xuất xe hơi hiểu được tầm quan trọng của đèn pha trong việc giảm thiểu tai nạn. Vì vậy tất cả các phương tiện đều được trang bị hệ thống điều khiển đèn pha tại bảng điều khiển. Hãy đọc cuốn hướng dẫn sử dụng để biết thiết bị điều khiển đèn pha được đặt chính xác ở đâu và sau đó bạn có thể sử dụng chúng dễ dàng.

Minh Nhật

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *